(732) 623-1915

Ekonomická univerzita v Bratislave 26. septembra 2017 slávnostne otvorila akademický rok 2017/2018.

viac »

Podpredseda vlády Vietnamu navštívil svoju alma mater

Vuong Dinh Hue, podpredseda vlády Vietnamu, v rámci Å¡tvordňovej oficiálnej návÅ¡tevy Slovenskej republiky zavítal dňa 21. septembra 2017 aj na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

viac »

8256334909

Úspechom družstva DUKLA Liberec sa skončil 30.ročník najstarÅ¡ieho medzinárodného volejbalového turnaja žien na Slovensku - Slávia EU Cup 2017. NaÅ¡e družstvo Slávia EU Bratislava obsadila 2. miesto.

viac »

718-483-9311

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal počas medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. septembra 2017 v Casablance (Maroko) partnerskú dohodu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a International University of Casablanca.

viac »

5854874498

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na konferenciu Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2017 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »
3033326743

Zaži praktickú stáž v spoločnosti Internationaler Bund, neváhaj a prihlás sa do 30. októbra.

ChceÅ¡ získaÅ¥ skúsenosti zo zahraničia? Teraz máš možnosÅ¥ stážovaÅ¥ v prestížnej firme Internacionaler Bund (vhodné pre Å¡tudentov aj absolventov)

Aktualizácia rozvrhu denného a externého Å¡túdia na ZS 2017/2018

Rozvrh na zimný semester akademického roka 2017/2018 pre denné Å¡túdium bol aktualizovaný. Je k dispozícii na stránke: /euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby.

Dvojsemestrálny prípravný kurz z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV (FAJ) EU V BRATISLAVE organizuje a ponúka od zimného semestra akademického roku 2017/2018 dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

Å tipendiá do celého sveta na univerzitu podľa vlastného výberu

Národný štipendijný program

970-619-0442

Centrum severoamerických Å¡túdií ponúka Å¡tudentom v LS 2017/18 predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako Dell, IBM, AT&T, UBER, AmCham, Pontis a iné.

sales journal