ETF logo
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu POB 35-54, 11120 Beograd, Srbija

Predmeti na osnovnim studijama
713-435-6715
Programiranje 2 (13E111P2, 13S111P2)
716-909-2273
Praktikum iz programiranja 2 (13E111PP2, 13S111PP2)
639-877-0182
918-208-8944
Praktikum iz osnova računarske tehnike (13E111POT, 13S111PORT)

(707) 513-6075
512-535-4420
(314) 905-3904
Praktikum iz objektno orjentisanog programiranja (13S112POOP)
Računarske mreže 1 (13S112RM1, 13E112RM1, 13E114RM2)
Osnovi računarske tehnike 2 (13E112ORT2, 13S112ORT2)
tile
3306596270
Operativni sistemi (13E112OS1, 13E113OS2, 13S112OS1, 13S113OS2)
Praktikum iz operativnih sistema (13E112POS, 13S112POS)
Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP, 13S111ASP1, 13S112ASP2)
Veb dizajn (13S112VD)

Praktikum iz poslovne komunikacije (13E113PPK, 13S111PPK)
Arhitektura i organizacija računara 1 (13E113AOR1, 13S113AOR1)
5184644731
Arhitektura i organizacija računara - elektronika (13E113АОR)
256-624-8512
2059915479
(978) 484-9411
2098870675
Principi softverskog inženjerstva (13S113PSI, 13M111PSI)
Upravljanje softverskim projektima (13E113USP, 13S113USP)
4509000033
Infrastruktura za elektronsko poslovanje (13E114IEP, 13S113IEP)
(731) 881-8166
(912) 623-1940
(815) 248-9940
3152830036
Inteligentni sistemi / Ekspertski sistemi (13E114IS, 13S113IS)
Informacioni sistemi 1 (13E114IS1, 13S113IS1)
Softverski alati baza podataka (13E114SAB, 13S113SAB)

2026905299
(630) 627-8697
Paralelni računarski sistemi (13E114PAR, 13S113PAR)
offenseful
2016904929
Projektovanje softvera (13E114PS, 13S113PS)
2043715061
Multiprocesorski sistemi (13E114MUPS, 13S114MUPS)
Programiranje mobilnih uređaja (13S114PMU)
Inženjerski optimizacioni algoritmi (13S074IOA)

Predmeti na master studijama
(615) 963-6689
Programiranje korisničkih interfejsa (13M111PKI)
(713) 931-9652
Projektovanje računarskih mreža (stari naziv: Računarske mreže 2) (13M111PRM)
Sociološki i profesionalni aspekti računarstva (13M111SIP)
Računarska grafika 2 (13M111RG2)
Funkcionalno programiranje (13M111FP)
Analiza socijalnih mreža (13M111ASM)
Obrada prirodnih jezika (13M111OPJ)
Pronalaženje skrivenog znanja (13M111PSZ)
Prezentacije odseka
(450) 721-1888
5709055533

Laboratorijske vežbe
Raspored korišćenja sala u Paviljonu "Rašović"
(313) 270-7453
Raspored lab. vežbi po predmetima za zimski semestar - Odsek za IR
Raspored lab. vežbi po predmetima za zimski semestar - Odsek za SI
Raspored lab. vežbi po salama za zimski semestar - Odsek za IR
Raspored lab. vežbi po salama za zimski semestar - Odsek za SI

Demonstratorski tim
505-702-1305

Partneri
317-220-9463
Comtrade Group
2565178699
9182359235
Microsoft Development Center Serbia
7872756163
Endava
Merit Solutions
NVidia
ASW inženjering

Diplomski radovi
205-322-9127
Informacije o završnom diplomskom radu - izvod iz Pravilnika o OAS
Pravilnik o osnovnim akademskim studijama (OAS) - ceo dokument (sa sajta ETF)
2266519001
Spisak predloga tema za završni rad (ver. 14.05.2018.)


Takmičenja i nagradni konkursi za studente
985-532-3365
Elsys Eastern Europe stipendije

Ponude za zaposlenje i prakse
(832) 889-4712
Elsys Eastern Europe zimska praksa 2019.

Istraživačke grupe
EBI Group
3238015568

Korisni linkovi
Formulari za stručnu praksu
Zvaničan sajt Elektrotehničkog fakulteta
(757) 298-3520
Studentski email
Zvanične mejling liste predmetaKontakt