Logo PC NET spol. s r.o.
Lenovo banner
281-314-7920    Stav opravy 5086238022 exomphalus

Praha

 

Brno

Servisní støedisko: Servisní støedisko:
Adresa: River Garden III
Rohanské nábøeží 678/29
Adresa: Špitálka 41
186 00 Praha 8 – Karlín 602 00 Brno
Telefon: +420 272 700 855 Telefon: +420 602 770 847
E-mail: praha@lenovoservis.cz E-mail: brno@lenovoservis.cz
Otevøeno: Po-Pá 9:30-18:00 Otevøeno: Po-Pá 9:00-16:00


Èeské BudìjoviceVeselí nad Lužnicí

Servisní støedisko: Servisní støedisko:
Adresa: U Výstavištì 507 Adresa: Malé námìstí 941
370 05 Èeské Budìjovice 391 81 Veselí nad Lužnicí
Telefon: +420 389 501 215 Telefon: +420 389 501 214
E-mail: budejovice@lenovoservis.cz E-mail: veseli@lenovoservis.cz
Otevøeno: Po-Pá 9:00-12:30,
        13:30-18:00
Otevøeno: Po-Pá 8:30-12:00,
        13:00-17:30
So     9:00-11:00


Ostrava

Servisní støedisko:
Adresa: Výstavní 1928/9
702 00 Ostrava
Telefon: +420 599 505 122
E-mail: ostrava@lenovoservis.cz
Otevøeno: Po-Pá 8:00-16:00