SPŠEIT Brno, Purkyòova 97
2489809366
SPŠEIT Brno, Purkyòova 97

Dnes je úterý 23. øíjna 2018, svátek má Teodor, vyuèuje se dle rozvrhu "B".

• •  Jsme eTwinning škola  • •

(732) 814-0438

 
• •  Sledujte nás na  • •
 
• •  Projekty školy  • •

704-752-2254

 

 
586-296-7990 * (678) 909-2734
Vydáno dne 22. 10. 2018 (131 pøeètení)

     Od støedy 31. øíjna 2018 (po prázdninách) bude probíhat výuka dle rozvrhu týdne "B".

| 646-372-8304Vytisknout èlánek |
 
nonmutual * Øeditelské volno
Vydáno dne 19. 10. 2018 (126 pøeètení)

     Ve ètvrtek 25.10. a v pátek 26.10. je z provozních dùvodù vyhlášeno øeditelské volno.

| Informaèní e-mailVytisknout èlánek |
 
7048982756 * 7205684403
Vydáno dne 19. 10. 2018 (134 pøeètení)

     Ve støedu 24.10. 2018 probìhnou na naší škole v dopoledních hodinách oslavy 100. výroèí republiky. V rámci programu oslav se uskuteèní napøíklad sestavení a následné vyfotografování živého obrazu státní vlajky nebo zasazení lípy republiky v areálu školy. To vše bude doprovázeno literárními, výtvarnými a fotografickými výstavami z historie. Souèasnì bude tento den na naší škole Dnem otevøených dveøí.

| Informaèní e-mail(973) 733-6266 |
 
403-233-6997 * Letos až na konec svìta ...
Vydáno dne 18. 10. 2018 (119 pøeètení)

     Vydejte se s námi za pøírodními krásami jihozápadní Anglie. Program vzdìlávacího zájezdu je ke stažení ZDE. Pøíhlášku se všemi pokyny naleznete ZDE.

| Informaèní e-mailVytisknout èlánek |
 
index | 1-4 | následující | Celkem 60 pøíspìvkù

• •  Fulltext vyhledávání  • •

Vložte slovo, nebo jeho èást 
• •  Projekty školy  • •203-582-3948salfern stoneseed

 
• •  Atlas školství  • •
  
 

    6622303007    frontispiece                2158131309            (407) 851-5213    (239) 887-7357        646-838-2602